సుందర్ పిచాయ్   ఐఐటి ఖరగ్ పూర్

ఎన్.ఆర్.నారాయణమూర్తి – ఐఐటి కాన్పూర్

జితేంద్ర కుమార్ – ఐఐటి ఖరగ్ పూర్

రిచా సింగ్ – ఐఐటి గౌహతి

పరుల్ గుప్తా – ఐఐటి బొంబాయి

సచిన్ బన్సాల్ – ఐఐటి ఢిల్లీ గ్రాడ్యుయేట్

Anonymous

Heart
Heart
Heart
Heart
Heart

I WOKE UP LIKE THIS

Sun Protection Done Right

We’ve done our research so you don’t have to. These sheer sun screens protect your skin from UVA and UVBs while also posing no harm to the environment.

GIFTS FOR UNDER

$20

1

Natural Beauty

For that friend who barely wears makeup but likes to add a little sparkle.

Buy Now

Lid Shimmer $12 website.com

Buy Now

Lid Shimmer $12

website.com

Lip Tattoo $18

website.com

Buy Now

TV Inspired Make-up

Want to look like Hunter Schafer from “Euphoria”? We got’chyu, plus looks from the rest of the cast.

Get The Look

MORE STORIES