కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్య

kidney stone symptoms in telugu

మీ కిడ్నీలో రాళ్లు ఉన్నాయో లేదో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు

ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ‘కిడ్నీ స్టోన్స్‌’ అనేది చాలా ఎక్కువ మందిని వేధిస్తున్న సమస్య. ఎన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కొందరి కిడ్నీల్లో తరుచూ రాళ్లు ఏర్పడుతూనే...