చెక్ పోస్ట్ పడుద్ధి పెద్దాయన పేరు

article placeholder

సరిలేరు నీకెవ్వరూ.సైరా సినిమాలలో నటించిన ఈ పెద్దాయన పేరు ఏంటో తెలుసా ?…ఈయన గురించి కొన్ని నిజాలు

' రమణ లోడ్ ఎత్తాలి రా..చెక్ పోస్ట్ పడుద్ధి .. అంటూ డైలాగ్స్ చెప్పి పవర్ఫుల్ ఫైట్ లో మెరిసిన ఈ పెద్దాయన పేరు..'Kumanan Sethuraman ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్ గా ఉండే ...