చేతి గొర్ల గురించి మీకు తెలియని విషయాలు

చేతి గోరుపై తెల్లటి అర్ద చంద్రాకారం గుర్తు ఉందా ? దాన్ని బట్టి మీ శరీరంలో ఉన్న సమస్యలను చెప్పొచ్చు…ఎలాగంటే.?

మనకు తెలియని విషయాలు చాలా ఉంటాయి అవి మనం అంతగా గమనించం.. తీర తెలిసిన తర్వాత ఆశ్చర్యపోతాం.చేతి వేలి గోర్ల‌పై కింది వైపుకు ఉండే భాగంలో అర్ధ‌చంద్రాకారంలో నెల‌వంక‌న...