ట్రంప్

ట్రంప్ ఇండియా రావడానికి కారణం.. ఇండియా లో ఏం చేయనున్నాడు…

రెండు రోజుల పర్యటన కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడి రాకకోసం ఇండియా మొత్తం ఎదురుచూస్తోంది.ఫిబ్రవరి 24న సోమవారం ఉదయం అహ్మదాబాద్‌లో ల్యాండ్ కానున్నఅమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్...