డార్క్ మోడ్

ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న వాట్సాప్ ‘డార్క్ మోడ్’ వచ్చేసింది…ఇలా యాక్టీవ్ట్ చేసుకోండి..

మెసేజింగ్‌ మాధ్యమంలో విపరీతంగా దూసుకుపోతున్న వాట్సాప్‌, ఎప్పడికప్పుడు సరికొత్త ఫీచర్లతో అలరిస్తూ ఉంది. చాలా రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నా వాట్సాప్ డార్క్ మోడ్ ఆప...