దెయ్యాల కథలు

ఇది కథ కాదు…నిజంగానే జరిగింది..! మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలుంటే తప్పక చదవండి!

ఒక చిన్న అగ్గిపుల్ల ఒక పెద్ద అడివిని దగ్దం చేయగలదు అదే విధంగా మనం చిన్న పిల్లల మనసుల్లో నాటే కొన్ని ఆలోచనలు వాళ్ల జీవితాలనే చిన్నాభిన్నం చేసే ప్రమాదాలున్నాయి అన...