పిల్లల కోసం ఫేస్బుక్ ప్రత్యేక స్టడీ యాప్.

పిల్లల కోసం ఫేస్బుక్ సరికొత్త ప్రత్యేక స్టడీ యాప్ రూపొందించింది.

ఇది స్మార్ట్ యుగం. స్మార్ట్ ఫోన్లు, గడ్జెట్స్ వాడటాన్ని పిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారు. ఇప్పుడు లాక్ డౌన్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్ధులు తమ మిత్రుల...