భారతీయులకు వీసా లేకుండానే

వీసా లేకుండా ఈ దేశాలు వెళ్ళవచ్చు ..! మరి ఆ  దేశాలేవో ఓ లుక్కేయండి

మనదేశం నుండి వేరే దేశానికి వెళ్లాలంటే ముందుగానే వీసా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, అమెరికా, బ్రిటన్,ఆస్ట్రేలియా, యూరప్, లాంటి దేశాలకి వెళ్లాలంటే ఇక్కడ ఆ దేశానికి సంబంధి...