మహేష్ బాబు ఫొటోస్

BIRTHDAY SPECIAL: ఇప్పటివరకు మీరు చూడని “మహేష్ బాబు” రేర్ ఫొటోస్…1975 నుండి ఇప్పటివరకు.!

మహేష్ బాబు. ఎటువంటి పరిచయం అవసరం లేని వ్యక్తి. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి కొడుకు మహేష్ బాబు గా నీడ అనే సినిమా లో నటించారు. తర్వాత తండ్రితో కలిసి పోరాటం, శంఖారావం, ...