10 వ ప్రపంచ రికార్డు

article placeholder

2 లక్షల దీపాలతో 90 అడుగులు పొడవు 60 అడుగుల రామ దర్బార్ ..10 వ ప్రపంచ రికార్డు

ప్రఖ్యాత ముంబైకి చెందిన ఆర్టిస్ట్ చేతన్ రౌత్ ముంబైలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రామ్ దర్బార్‌ను సృష్టించారు. రామ్ దర్బార్ యొక్క చిత్రం 60 అడుగుల x 90 అడుగుల 2 లక్...