786

ముస్లింలు 786 అనే నెంబర్ కు ఎందుకంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారో తెలుసా.? దాని వెనక ఉన్న రహస్యం ఇదే.!

భారతదేశం అంటేనే సర్వమత సమ్మేళనం. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కలిగిన దేశం. అన్ని మతాలను తన ఒడిలో దాచుకున్న దేశం భారత్.. అందుకే ఇక్కడ హిందూ ముస్లిం భాయ్ భాయ్, అనే సామెత కూ...