acharya release date

acharya-release-date

Acharya: అన్న కోసం పవన్ ఆ త్యాగం చేయనున్నాడా ? మరి నిర్మాతల సమాధానం ఏంటి !

Acharya: అన్న కోసం పవన్ ఆ త్యాగం చేయనున్నాడా ? పవన్ కళ్యాణ్ ఫాన్స్ కి మరోసారి నిరాశ తప్పేలా కనుబడట్లేదు. పవన్ ఫాన్స్ ఎంతగానో వెయిట్ చేస్తున్న 'భీమ్లా నాయక్' సిన...