magadheera movie

magadheera movie

Magadheera: ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టి, బాక్స్ ఆఫీస్ రికార్డులు తిరగరాసిన చిత్రం ‘మగధీర’ నేటితో 12 సంవత్సరాలు

తన రెండవ సినిమాతోనే ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టి, బాక్స్ ఆఫీస్ రికార్డులు తిరగరాసిన చిత్రం 'మగధీర' నేటితో 12 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఒక్కోడిని కాదు షేర్ ఖాన్ వంద ...