moles on face

పుట్టు మచ్చల ఫలితాలు: మీ శరీరం మీద ఉండే పుట్టు మచ్చలు వలన మీ జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా ?

మనం జన్మించినప్పుడు ఉండే నల్లటి మచ్చలను పుట్టుమచ్చలు అంటారు.శరీరమందు పుట్టు మచ్చలు కొన్ని చోట్ల చిన్నవిగాను, ఎక్కువగాను, ఉన్నయెడల అందు పెద్ద మచ్చలనే గమనించి ఫలి...