rrr making video

rrr making video

RRR మేకింగ్ వీడియో రేపు ఉదయం 11 గంటలకు !

RRR Making Video" ఆర్ ఆర్ ఆర్ సినిమా షూటింగ్ దాదాపుగా పూర్తి అయ్యింది. రెండు పాటలు మిన్నగా సినిమా చిత్రికరణ మొత్తం ఐపోయినట్టుగా చెబుతున్నారు. సినిమా టీజర్ ని జక...