ఇషా చావ్లా

హీరోయిన్ ఇషా చావ్లా గుర్తుందా.? సినిమాలకు దూరం అవ్వడానికి కారణం ఇదేనా ?

తండ్రి చేసే వృత్తినే చేపట్టి పైకి వచినవాళ్ళని మనం చాలామందిని చూస్తుంటాం . ఈ సంప్రదాయం మనకు ఎక్కువగా చిత్ర పరిశ్రమలో  కనిపిస్తుంది . తండ్రి చేసిన డబ్బింగ్ ప్రొఫె...