ఎస్.పి సిద్ధార్థ్ కౌశల్.

నేమ్ ప్లేట్ బదులుగా దయచేసి కూర్చోండి అంటూ తన గొప్పతనాన్ని చాటుకున్న ఎస్.పి సిద్ధార్థ్ కౌశల్.

విజ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడం కోసం వివిధ రకాల నైపుణ్యాలను మెరుగు పంచుకోవడం ద్వారా వృత్తిలో అభివృద్ధిని సాధించడం కోసం మనిషి విద్యను అభ్యసించడం ప్రారంభించాడు కానీ పరిణా...