తెలంగాణ

హైదరాబాద్ మెట్రోకు కరోనా కష్టాలు….మెట్రో భారీ నష్టాలు మిగిల్చింది

ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ppp ( పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్ షిప్ ) తో 28 నవంబర్ 2017 నా ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ గారి చేతులమీదుగా ప్రారంభించిన ప్ర...