తెలుగు వార్తలు

bombay-high-court (1)

బాంబే హైకోర్టు కనీ వినీ ఎరుగని రీతిలో ! భోజన విరామం కూడా లేకుండా..

కోర్టుల్లో నిత్యం ఎన్నో వందల వేల సంఖ్యలో కేసులు వాస్తు ఉంటాయి.వాటిని విచారించటానికి ఎన్నో ఏళ్ళు పడుతూ ఉంటాయి కూడా.ఈ క్రమం లో ప్రజలకి తీర్పు రావటానికి చాల కాలం ప...