“పద్మవ్యూహం”

abhimanyudu featured

అభిమన్యుడు చిక్కుకున్న “పద్మవ్యూహం”….ఎలా ప్లాన్ చేశారో తెలుసా? ఎందుకు అది కష్టమైనది?

మహాభారతంలో కురుక్షేత్రం తర్వాత అంత ముఖ్యమైనది పద్మవ్యూహం. పద్మవ్యూహంలో అర్జునుడు ఎన్నో వలయాలను దాటి వెళ్లి విరోచితంగా యుద్ధం చేశాడు. అసలు పద్మవ్యూహం అంటే ఏమిటి?...