big boss himaja

big-boss-himaja

Bigg Boss Himaja: సాయిబాబా విగ్రహం నుంచి విబూది.. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ ‘హిమజ’ ఇంట్లో అద్భుతం..

గతంలో ఎన్నోసార్లు వినాయక విగ్రహం పాలు తాగుతుంది అని..సాయి బాబా పటం నుంచి విబూది రాలుతుందని ఎన్నో సార్లు విన్నాం. ఇవన్నీ ఏమి లేదు అంతా భ్రమే అంటూ కొందరు కొట్టిపడ...