ralatives

చాడీలు చెప్పేవారికి ఇలా బుద్ది చెప్పండి…

మన పెద్ద వాళ్ళు ఒక మాట ఎప్పుడూ అంటూ ఉంటారు చెప్పకు రా చెడేవు అని కానీ ఈ పదానికి అర్థం చాలామందికి తెలియదు. చెప్పుడు మాటలు చెప్తే చివరికి నువ్వే చెడిపోతావు అని దీ...