పెళ్లి చేసుకునే ముందు కచ్చితంగా వరుడు వధువు కొన్ని విషయాలను చూసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా నచ్చిన వ్యక్తిని ఎంపిక చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే భారతీయులు వివాహం చేసుకునే ముందు ఈ లక్షణాలని చూసుకుంటారట.

Video Advertisement

మరి ఆ లక్షణాలు ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

#1. ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ ఉండేటట్టు చూసుకుంటారు:

రొమాంటిక్ బాండింగ్ ముందు ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ ఉండేటట్టు చూసుకుంటారు ఇలా ఉన్న వ్యక్తులని ఇష్ట పడి పెళ్ళి చేసుకోవాలని అనుకుంటూ వుంటారు.

#2. కమ్యూనికేషన్:

ప్రతి దాంట్లో కూడా కమ్యూనికేషన్ చాలా ముఖ్యం. కమ్యూనికేషన్ ప్రతి దానికి కూడా ఎంతో అవసరం. మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండే వ్యక్తిని ఎవరైనా ఇష్టపడతారు. అలానే పార్ట్నర్ కూడా బాగా మాట్లాడగలరా లేదా ఎలా రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు అనేది చూస్తారు.

#3. ప్రవర్తనని చూస్తారు:

ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు మంచిగా ప్రవర్తిస్తున్నారా లేదా… నిజంగా వాళ్ళు నిజాయితీగా ఉంటున్నారా.. అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారా లేదా వంటి విషయాలని చూస్తారు. ఇలా ఉండే వ్యక్తిని మాత్రమే ఎంపిక చేసుకుంటూ ఉంటారు.

#4. కాన్ఫిడెన్స్ తో ఉండడం:

కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా లేదా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండగలుగుతున్నారా లేదా వాళ్ల పట్ల వాళ్లకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా అనే విషయాలని కూడా చూస్తారు భారతీయులు.

#5. గౌరవించడం:

ఒకరిని గౌరవిస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా భారతీయులు పెండ్లికి ఎంపిక చేసుకునే ముందు చూస్తారు.

#6. స్పేస్ ఇస్తారా పర్సనల్ లైఫ్ ని హ్యాపీగా ఉంచుతారా:

ఒకరి ఆలోచనల్ని గౌరవించడం ఒకరిని వాళ్ళ యొక్క పనులు చేసుకోనివ్వడం.. వారి ఇష్టాలకి అడ్డు చెప్పకుండా ఉండడం.. సక్రమంగా వారి పనులు పూర్తి చేసుకోనివ్వడం.. నచ్చినది చేయడం, స్పేస్ ఉండడం ఇవన్నీ కూడా వారి పార్ట్నర్ లో ఉన్నాయా లేదా అనేది కూడా చూసుకుంటారు వీటిని బట్టి ఎంపిక చేసుకుంటూ ఉంటారు.