ఎమ్మెల్యే రజనీ

అందుకే రజిని మేడం కి ఫాన్స్ ఎక్కువ…ఆమె గురించి ఈ విషయాలు తెలుస్తే హ్యాట్సాఫ్ అంటారు.!

ఏంటయ్యా వ్యాపారం ఎలా సాగుతోంది.. అంతా బాగేనా అంటూ స్టార్ట్ చేసి.. ఎంత చెప్పాలయ్యా.. ప్రభుత్వం చెప్పేది మీ కోసమే కదా..మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే కదా..మీరు ఈ రెండు రో...