karthikeya 2 villan name

karthikeya-2-villan-name

బింబిసారలో విలన్ గా నటించిన ఆ యాక్టర్ ఎవరో తెలుసా..?

కొన్ని సినిమాల్లో హీరో కంటే విలన్ నే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు సినీ అభిమానులు. విలన్ ను కూడా హీరో అనే ఫీల్ అవుతుంటారు. కొన్ని సార్లు సినిమాను హీరో కంటే విలన్ పైన ...