మీ మాటలతో అందరినీ ఆకర్షించాలా..? అయితే ఈ 7 టిప్స్ ని పాటించండి..!

మీ మాటలతో అందరినీ ఆకర్షించాలా..? అయితే ఈ 7 టిప్స్ ని పాటించండి..!

by Mounika Singaluri

Ads

ఒక్కో వ్యక్తి స్వభావం ఒక్కోలా ఉంటుంది కొందరు అందరితో కలిసి చక్కగా మాట్లాడుతుంటే కొందరు ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండిపోతారు. కొందరు గట్టిగా మాట్లాడుతుంటే కొందరు మెల్లగా మాట్లాడుతుంటారు. కొందరు అందరినీ నవ్వుతూ పలకరిస్తూ ఉంటే కొందరు మొహం లో నవ్వు లేకుండా మాట్లాడుతుంటారు. ఇలా ఒక్కో వ్యక్తి ఒక్కో విధంగా ఉంటారు.

Video Advertisement

ఎక్కువగా ఇతరులతో కలిసి పోయే వాళ్ళు.. ఇతరులను ఆకర్షించే వాళ్ళు ఇలా ప్రవర్తిస్తారట. మరి మీరు కూడా ఇతరులని ఆకర్షించాలా..? అయితే వీటిని మీరు డెవెలప్ చేసుకోవాలి. మరి వాటి కోసం ఇప్పుడు చూద్దాం. నిజానికి అందరు ఇతరులని ఆకర్షించాలని అనుకున్నా ఫెయిల్ అవుతూ వుంటారు. కానీ ఈ లక్షణాలు ఉంటే పక్కా అట్రాక్ట్ చెయ్యచ్చు.

#1. వీళ్ళు నవ్వుతారు:

వీళ్ళు చక్కగా ఆనందంగా నవ్వుతారు. పైగా వీళ్ళ నవ్వు కూడా నిజంగా ఉంటుంది. ఫోర్స్ గా వాళ్ళు నవ్వరు. ఆటోమేటిక్ గా నవ్వు వస్తుంది.

#2. ప్రస్తుతం గురించి ఆలోచిస్తారు:

అందరితో బాగా కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ప్రస్తుతం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు భవిష్యత్తు కంటే కూడా ప్రస్తుతం గురించి వాళ్ళు ఎక్కువ ఆలోచించడం జరుగుతుంది.

#3. ఇతరులు ఆనందంగా ఉండేలా చేస్తారు:

ఎక్కువ పాజిటివ్ గా వీళ్ళు ఉంటారు పైగా ఇతరులు కూడా బాగా ఉండేటట్టు మంచిగా ఉండేటట్టు చేస్తారు.

#4. వీరి హాబీస్ ఆదర్శంగా ఉంటాయి:

ఇతరులను ఆకర్షించే వాళ్ళ యొక్క హాబీస్ ఆదర్శంగా ఉంటాయి.

#5. ఇతరుల పైన కూడా ఆసక్తి చూపిస్తారు:

ఇతరులు ఒంటరిగా ఉండడాన్ని వీళ్ళు చూడరు. ఇతరులకు ఎప్పుడు సపోర్ట్ గా ఉంటారు.

#6. ఐ కాంటాక్ట్ ఇస్తారు:

మాట్లాడేటప్పుడు వీళ్ళు ఐ కాంటాక్ట్ ని కూడా ఇస్తారు అలానే వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎంతో స్పెషల్ గా ఉంటారు.

#7. ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తారు:

వీళ్ళు ఇతరులని ప్రోత్సహిస్తారు కూడా ఇలా ఇతరులను ఈజీగా ఎట్రాక్ట్ చేసేస్తారు.


End of Article

You may also like