తిరుమల స్వామివారి వెనక భాగంలో వెంట్రుకలు అనేది నిజమేనా?

తిరుమల స్వామివారి వెనక భాగంలో వెంట్రుకలు అనేది నిజమేనా?

by kavitha

Ads

దేవుళ్ళ మహిమల గురించి, వాళ్లు వెలసిన పుణ్యక్షేత్రాల గురించి ఎన్నో రకాల కథలు వస్తూనే ఉంటాయి. అందులో కొన్ని నిజం కావచ్చు మరికొన్ని కల్పితం కావచ్చు. అలా వచ్చిన ఒక విషయం ఏంటి అంటే వెంకటేశ్వర స్వామికి వెనుక భాగంలో వెంట్రుకలు ఉండటం. మీలో చాలా మందికి ఈ విషయం గురించి తెలియకపోవచ్చు. అదేవిధంగా మీలో చాలా మందికి ఈ విషయం మీద ఇలాగే నిజమా కాదా అని అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. నిజం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Video Advertisement

వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి వెంట్రుకలని లేవట. శిల్పంలో ఉంటాయట. కానీ సహజమైన వెంట్రుకలు లేవట. అంతేకాకుండా స్వామి వారికి చెమట పడుతుంది అని, స్వామివారి దేహం మెత్తగా ఉంటుందని, పాదాలు మెత్తగా ఉంటాయని కూడా అంటూ ఉంటారు. కానీ ఆ విషయం కూడా నిజం కాదు.

స్వామి వారి యొక్క రూపం ప్రకృతికి సంబంధం లేనిది. అంటే స్వామి వారికి జన్మము, మరణము లేదు. కాబట్టి మానవ సహజమైన జుట్టు, దేహం మెత్తగా ఉండడం వంటి విషయాలను స్వామివారికి ఆపాదించలేము.మానవ శరీరం అశాశ్వతం. మానవ శరీరంపై ఏర్పడే జుట్టు కూడా కెరటిన్ అనే పదార్థంతో తయారవుతుంది. కాబట్టి జుట్టు కూడా అశాశ్వతం.

మానవ శరీరంలో జరిగే ఇలాంటి విషయాలు స్వామివారికి జరుగుతాయి అనడం తప్పు. స్వామివారు అప్రాకృతులు. వెంకటేశ్వర స్వామి కి ఉన్న కళ్ళు, ముక్కు, చిరునవ్వు అన్ని సహజంగా ఏర్పడినవి. అంతేకాకుండా వెంకటేశ్వరస్వామి చేతి మీద దైవీకమైన రేఖలు కూడా ఉంటాయట. స్వామి వారి దేహం శిల్పులు చెక్కిన దేహం కాదు. స్వామివారు స్వయంగా వచ్చి నిలిచారు.

స్వామి వారి విగ్రహం ఏ పదార్థంతో తయారు చేశారు అని కూడా ఎవరికీ తెలియదట. ఆగమశాస్త్రం లో స్వామి వారి విగ్రహం ఒక సాలిగ్రామ శిలాఫలకం అని చెప్తారట. ముందర వైపు కంటే కూడా వెనక వైపు నుండి స్వామివారు ఇంకా అందంగా ఉంటారట. స్వామివారికి వెనుక వైపు శిరస్సు దగ్గర చక్రం ఉంటుందట. ఆ చక్రాన్ని శిరస్చక్రం అంటారట.

శిరస్చక్రం కింద మెడ వరకు ఒంపులు తిరిగిన వెంట్రుకలు ఉంటాయట. యజ్ఞోపవీతం, కౌపీనం ఉంటాయట. అంతేకాకుండా స్వామివారి చేతిలో ఉన్న బాజీ బందులు, మెడలో ఉన్న ఆభరణాలను కట్టిన పట్టు దారాల యొక్క కుచ్చులు కూడా ఉంటాయట. స్వామివారి చతుర్భుజాలు కూడా ఇంకా గంభీరంగా కనిపిస్తాయట.

watch video:

also watch:


End of Article

You may also like