టాటా ట్రస్ట్ ఛైర్మన్ రతన్ టాటా

రతన్ టాటా నిజమైన కోహినూర్ వజ్రం..! ఆయన గురించి చాలా మందికి తెలియని విషయాలివే.!

దీపాలు పెట్టండి అని మోఢీ పిలుపివ్వగానే రకరకాల వాదనలు వినిపించాయి. ఎందుకు పెట్టాలని కొందరు, దీపం పెడితే కరోనా పోతుందని కొందరు, మోడి చెప్పాడు కాబట్టి చేసి తీరాల్స...