1400కిమి ప్రయాణించి ఎట్టకేలకు కొడుకుని

మా తుఝే సలాం..! కొడుకు కోసం స్కూటీపై 1400 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం.!

దేవుడు ప్రతి చోట తానుండ లేక  అమ్మని సృష్టించాడంటారు . ప్రపంచంలో అమ్మ ప్రేమని మించింది లేదు.. అమ్మ ప్రేమని వర్ణించడానికి మాటలు కూడా సరిపోవు . తన పిల్లలు కష్టంలో ...