ట్రెండింగ్: మీరంటే ఉన్నోళ్లు బ్రో…ఈ టాప్ 20 మీమ్స్ చూస్తే నవ్వాపుకోలేరు!

ట్రెండింగ్: మీరంటే ఉన్నోళ్లు బ్రో…ఈ టాప్ 20 మీమ్స్ చూస్తే నవ్వాపుకోలేరు!

by Sainath Gopi

Ads

“Meerante unnollu bro”…ee dialouge ippudu baga trending. Adhurs lo Brahmi pic petti me vs my friend anukuntu trend chestunaru. Deeni pai social medialo enno memes vachhayi. Ide concept tho memu kuda try chesamu. oka look vesukoni navvukondi.

Video Advertisement

Me: eating punugulu
My friend: eating burger
Me: Meeru ante unnollu bro

 

My bathroom: Indian style
My friend bathroom: western style
Me: Meeru ante unnollu bro

Me: playing ashtachamma
My friend: playing ludo
Me: Meeru ante unnollu bro

Me: using jio phone
My friend: using smart phone
Me: Meeru ante unnollu bro

Me: playing cricket with plastic ball
My friend: playing cricket with stumper ball
Me: Meeru ante unnollu bro

Me: using ordinary slippers
My friend: using branded slippers
Me: Meeru ante unnollu bro

Me: watching kartheeka deepam
My friend: watching money heist
Me: Meeru ante unnollu bro

Me: my ordinary school bag
My friend: costly school bag
Me: Meeru ante unnollu bro

Me: using cash and coins
My friend: using debit/credit card
Me: Meeru ante unnollu bro

Me: scooter
My friend: royal enfield
Me: Meeru ante unnollu bro

Me: watching movies at touring talkies
My friend: watching movies at multiplex
Me: Meeru ante unnollu bro

Me: watching movies online freely
My friend: watching movies in ott platforms
Me: Meeru ante unnollu bro

Me: using mobile data internet
My friend: using wifi internet
Me: Meeru ante unnollu bro

Me: taking photos using phone
My friend: taking photos using DSLR
Me: Meeru ante unnollu bro

Me: drinking rasna in summer
My friend: drinking maaza in summer
Me: Meeru ante unnollu bro

Me: using natraj pencil
My friend: using apsara pencil
Me: Meeru ante unnollu bro

Me: eating parle-g biscuits
My friend: eating oreo biscuits
Me: Meeru ante unnollu bro

Me: no geometry box. only one compass
My friend: using costly geometry box with many tools
Me: Meeru ante unnollu bro


End of Article

You may also like