నీకు రోజుకి ఎన్ని సార్లు కోపమొస్తుందో అన్ని మేకులు గోడకు కొట్టమన్నాడు తండ్రి.! ఎందుకో తెలుసా?

నీకు రోజుకి ఎన్ని సార్లు కోపమొస్తుందో అన్ని మేకులు గోడకు కొట్టమన్నాడు తండ్రి.! ఎందుకో తెలుసా?

by Anudeep

Ads

జీవితం గురించి ఓ తండ్రి చెప్పిన జీవిత సత్యం ఇది.ప్రతి వ్యక్తికీ ఏదో ఒక సందర్భంలో కోపం, ఉద్రేకం, ఆవేశం రాకుండా ఉండవు. కోపం వస్తే మనం ఎలా వ్యక్తం చేస్తామనే విషయంలో మనిషికీ మనిషికీ మధ్య తేడాలుంటాయి.  ఓ కొడుక్కి తండ్రి కొన్ని మేకులు ఇచ్చి….నీకు రోజుకి ఎంత మంది మీద అయితే కోపమొస్తుందో అన్ని మేకులు గోడకు కొట్టు అని అన్నాడు.!మొదటి రోజు 20, తర్వాతి రోజు 15, మూడవ రోజు 10 ఇలా…తన చేతిలో ఉన్న మేకులన్నీ ప్రతి రోజు గోడకు కొట్టేశాడు కొడుకు. మేకులు అయిపోగానే…కొడుకు తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి నాన్నా మీరిచ్చిన మేకులన్నీ అయిపోయాయి అని అన్నాడు. ఓ …అంటే నీకు చాలా మంది మీదే కోపం వచ్చిందిరా..అన్నాడు తండ్రి కొడుకుతో…!? ఆ… అయితే….

Video Advertisement

రేపటి నుండి రోజుకు కొన్ని మేకుల చొప్పున గోడ నుండి నువ్వు కొట్టిన మేకులు తీసేయ్ అన్నాడు కొడుకుతో తండ్రి… తండ్రి చెప్పినట్టే…కష్టపడి గోడకు కొట్టిన మేకులన్నీ తీసేశాడు కొడుకు… కొన్ని మేకులు తొలగించడానికి చాలా కష్టపడ్డాడు.ఏమయ్యిందిరా? అని అడిగాడు కొడుకుని తండ్రి….. గోడకు కొట్టిన మేకులన్నీ తీసేశాను నాన్న అన్నాడు కొడుకు..మరి గోడ ఎలా ఉందిరా? మేకులైతే తీసేశాను కానీ..వీటి వల్ల గోడలకు అయిన రంధ్రాలు మాత్రం అలాగే ఉన్నాయి నాన్నా అన్నాడు కొడుకు.అప్పుడు తండ్రి..కొడుకు తో..

చూశావా.. మేకులు కొట్టేటప్పుడు ఈజీగా కొట్టావ్.! తీసేటప్పుడు చాలా కష్టపడ్డావు. మేకులు తీసినా రంధ్రాలు మాత్రం అలాగే ఉన్నాయి….అంటే మనకి చాలా మంది మీద కోపం వస్తుంది, ఆ కోపంలో వాళ్ల మనస్సును గాయపరుస్తాం…( అంటే మేకులు కొడతాం), తర్వాత సారీ చెప్పేస్తాం ( అంటే కొట్టిన మేకులు తీసేస్తాం), కానీ సారీ చెప్పనంత మాత్రన వారి మనస్సు అయిన గాయం (అంటే రంధ్రాలను ) మాత్రం పూడ్చలేం.అందుకే మాట-తూటా లాంటిది, ఆచితూచి మాట్లాడుదాం, ఇతరులను నొప్పించకుండా మాట్లాడుదాం- ప్రేమగా మాట్లాడుదాం.


End of Article

You may also like