శుభకృతు నామ సంవత్సరానికి అర్థం ఏంటో తెలుసా…? పేరుని బట్టి ఈ ఏడాది ఎలా ఉండబోతుందంటే?

శుభకృతు నామ సంవత్సరానికి అర్థం ఏంటో తెలుసా…? పేరుని బట్టి ఈ ఏడాది ఎలా ఉండబోతుందంటే?

by Anudeep

Ads

తెలుగువారు జరుపుకునే పండుగలలో ఉగాది ముఖ్యమయినది. ఉగాది రోజు నుండే తెలుగు సంవత్సరం మొదలవుతుంది కాబట్టి ఇది తెలుగువారి మొదటి పండుగ. తెలుగువారే కాకుండా దక్షినాది రాష్ట్రాలైన కర్ణాటక, ఆంద్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణా, మహారాష్ట్ర ప్రజలు జరుపుకుంటారు. తెలుగు ప్రజలు ఎక్కువగా ఉపయోగించే చంద్రమాన పంచాంగం ప్రకారం మొదటి నెల చైత్రమాసం.

Video Advertisement

చైత్రమాసం మొదటి రోజైన చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి నాడు ఉగాదిని జరుపుకుంటారు.ఈ సారి ఉగాది April 2 నాడు వస్తుంది.ఈ సారి ఉగాది కి వచ్చే పేరు “శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం”.

Ugadi telugu Images 2022

Ugadi telugu Images 2022

తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం మొత్తం 60 తెలుగు సంవత్సరాల పేర్లు ఉన్నాయి. కాల గమనం లో ఒక్కో సంవత్సరం మారుతూ 60 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాక ఈ తెలుగు సంవత్సరాలు తిరిగి మొదలవుతూ ఉంటాయి. ఈ లెక్కన ఈ ఏడాది ఉగాది నాడు మొదలయ్యే సంవత్సరం పేరు “శుభ కృత్ నామ సంవత్సరం”. ఇలా మొత్తం అరవై తెలుగు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి.

Ugadi Images 2022 | Happy Ugadi Wishes ,Images Quotes, Whatsapp Status 2022

Ugadi Images 2022 | Happy Ugadi Wishes ,Images Quotes, Whatsapp Status 2022

మన తెలుగు సంవత్సరాల పేర్లు :
1. ప్రభవ, 2. విభవ, 3. శుక్ల, 4. ప్రమోదూత, 5. ప్రజోత్పత్తి, 6. ఆంగీరస, 7. శ్రీముఖ, 8. భవ, 9. యువ, 10. ధాత, 11. ఈశ్వర, 12. బహుధాన్య, 13. ప్రమాథి, 14. విక్రయ, 15. వృక్ష, 16. చిత్రభాను, 17. స్వభాను, 18. తారణ, 19. పార్థివ, 20. వ్యయ, 21. సర్వజిత్, 22. సర్వధారి, 23. విరోధి, 24. వికృతి, 25. ఖర, 26. నందన, 27. విజయ, 28. జయ, 29. మన్మథ, 30. దుర్ముఖి, 31. హేవలంభి, 32. విలంబి, 33. వికారి, 34. శార్వరి, 35. ప్లవ, 36. శుభకృత్, 37. శోభకృత్, 38. క్రోధి, 39. విశ్వావసు, 40. పరాభవ, 41. ప్లవంగ, 42. కీలక, 43. సౌమ్య, 44. సాధారణ, 45. విరోధికృత్, 46. పరీధావి, 47. ప్రమాదీచ, 48. ఆనంద, 49. రాక్షస, 50. నల, 51. పింగళ, 52. కాళయుక్త, 53. సిద్ధార్థి, 54. రౌద్రి, 55. దుర్మతి, 56. దుందుబి, 57. రుధిరోద్గారి, 58. రక్తాక్షి, 59. క్రోధన, 60. అక్షయ.

Ugadi telugu Images

Ugadi telugu Images

వీటిల్లో ఈ ఏడాది రాబోతున్న శుభ కృత్ నామ సంవత్సరానికి అర్ధం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. శుభ అంటే “శుభం”, “మంగళకరం” అని అర్ధం. మంగళ కరమైన రూపం కలిగినది.. శుభాలను చేకూర్చే ఏడాది కాబట్టే ఈ ఏడాదిని “శుభకృత్” అని పిలుస్తారు. ఈ ఏడాది ప్రజలందరికి శుభాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అందరికి మంచి జరగడమే కాక.. ప్రజలంతా సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారు.

 


End of Article

You may also like