లాక్ డౌన్ లో రిపోర్టర్స్ కి సీఎం కేసీఆర్ గారి పంచులు